อัตราห้องพัก

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น2 มีห้องน้ำในตัว

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น2

Japanese room without bath
The HOUSE IKEBUKURO Building 2nd New Open!! , Japanese Inn, is the best place for budget travelers.
The room charges by the number of guests renting a room, and not by the room itself. Room costs include all current local and national taxes.
The Japanese room is comfortably sleeps from 2 guests and is our most popular room (shared bath and toilet). Wifi Internet access is available throughout the entire building. And also air conditioner, alarm clock and hair dryer are furnished. Towels, tooth brushes, shampoo and body soap are supplied complimentarily by the management.(Sorry, TV is available only in Main Building)
There is the lounge on the 1st floor, feel free to use it for your time.
You can use the kitchen (in Main Building), there are refrigerator, hot water, microwave oven, Toaster, Electric Kettle and simple food preparation facilities. And free drinks, a water, green tea and coffee are available.
We have a laundry with washers and driers for the use of HOUSE IKEBUKURO patrons.
For safety reasons, please be back by 12am (00:00), the front door is locked from 12am (00:00) to 7am (07:00).
If you need to back after 12am (00:00) or leave before 7am (07:00), please tell our staff.
* There is a lift only for luggage in the building.

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก
ราคาห้องพัก
 
แขก 1 ท่าน
แขก 2 ท่าน
แขก 3 ท่าน
แขก 4 ท่าน
แขก 5 ท่าน
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น  
¥4900~7000
¥6600~9600
¥8400~12000
 
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น มีห้องน้ำในตัว  
¥6700~9900
¥8100~11900
   
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น2
¥3500~4800
¥4900~7000
¥6600~9600
¥8400~12000
 
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น2 มีห้องน้ำในตัว  
¥6700~9900
¥8100~11900
¥9900~13500
 
ห้องพัก Annex สไตล์ญี่ปุ่น
มีห้องน้ำในตัว
   
¥9800~15000
¥11300~17200
¥13000~18500

เด็กอายุระหว่าง 3-11 ปี คิดราคา 1800 เย็น เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาเหมือนผู้ใหญ่